World Movie Contest UNICA Suceava, Romania 19 - 26 august 2016
Festivalul Mondial de Film UNICA Suceava, România 19 - 26 august 2016
World Movie Contest UNICA Suceava, Roumanie 19 - 26 Août 2016
World Movie Contest UNICA Suceava, Rumänien 19 - 26 August 2016

CLICK HERE TO SEE ALL THE PHOTOS, SORTED BY DAYS

Marți, a Patra Zi a Festivalului de Film UNICA

Marți, 23 august, începând cu ora 9:30, s-a desfăşurat cea de-a patra zi a Festivalului de Film UNICA. După drumeția din ziua precedentă, participanții au revenit cu forțe proaspete, iar filmul, cea de-a şaptea artă, a strălucit, din nou, la cinematograful "Matei Vișniec" din Suceava. Filmele din Ucraina, Coreea de Sud, Rusia, Macedonia, Polonia, România, Suedia și Republica Cehă s-au derulat , rând pe rând, ecranul cinematografului, spre încântarea spectatorilor.

Ucraina a spart gheața, începând seria de filme cu INEBRIATION de Anton Iakovenko. După aceasta au urmat: THE SHOT de Andrey Bogun, FOOTRINTS IN THE SAND de Aleksandra Matiyash, ESTRANGED RELATIVES de Sergey Anashkin și WHERE DO YOU COME FROM, YOU HORDE OF OMINOUS BIRDS? de Anzhela Bogachenko & Vladius Monk. Ultimul film prezentat de Ucraina, THANKS, MAMA de Aleksander Koreshkov Mariia Terebus încheie într-o notă umoristică prezentarea. Filmul arată cum, nici măcar după moarte, mama nu ezită să se implice în alegerea femeii potrivite pentru fiul ei. Dacă mai toate femeile fug speriate din apartamentul bântuit, în cele din urmă, mama şi fiul găsesc o femeie curajoasă, care se dovedește a fi aleasa.

Următoarea țară, Coreea de Sud, a adus două mostre din clasicul stil asiatic: THE FLOWER GARLANDS OF THE INFINITELY EXPANDING GREAT LAW de Younguee Yoo și A THIRD PARTY de Jung-Gon Lee.

Ziua de filme a continuat cu reprezentația Macedoniei. Imaginile alb-negru și cadrele "par derriere" au constituit trăsăturile predominante ale filmelor macedonene JANUARY OVER TETOVO de Ana Andonova și DEEP de Batuhan Ibrahim. Desprinse din partea frumoasă, nelipsită de valori morale, a umanității, au fost filmele FACES de Hanis Bagashov și 100 DE ANI DUPĂ de Petre Chapovski.

Din aceleași spatiu cultural din care provin celebrii Andrei Tarkovski și Aleksei German, regizorii ruși nu aveau cum să dezamăgească. Rusia a adus o varietate de teme și perspective, reușind să-i captiveze pe cinefili. S-au prezentat filme precum YOUNG BALLERINA de Helen Yarygina, FINNISH KNIFE, PERSIAN LILAC de Raul Geydarov, Alina Chebotareva, Daniil Beltiukov , SAMOVAR de Andrey Gladkikh, SIC TRANSIT GLORIA MUNDI de Polina Pavlova, VANDALS TRIBE de Sergey Shutyy (un puternic semnal de alarmă pentru monumentele stradale distruse, în timp, de turiști) și GAMBIT de Yakov Smorgonskiy. Filmul GAMBIT s-a dovedit a fi o capodoperă, o filozofie animată. Tabla de șah devine frontul unei bătălii între piesele albe și cele negre. După ce regele, laș, face schimb de identitate cu un pion, întreaga împărăție va fi transformată în pioni. Acest tip de egalitate, de mediocritate controlată, devine o aluzie politică, oprită la timp, pentru că se dovedește că întreaga acțiune a fost un vis al regelui. Filmul se încheie cu o mână de om ( ca o mana a « Marelui Regizor » ce ne guverneaza pe toţi), apucând regele și așezându-l pe tabla de șah, el devenind doar o piesă de joc neînsemnată, oarecare.

Polonia a fost următoarea țară pe listă, care a prezentat filmele BIRTHDAY de Michael Toczek şi TRAVELLING de Karolina Zaleszczuk. BIRTHDAY este povestea unui băiețel, Antek, îndrăgostit de o fată mai mare. Sub acest pretext se conturează contrastul între iubirea sublimă, specifică inocenţei, și mentalitatea pervertită, « maculată » de instinct, a maturității. Însă autorul nu are o perspectivă pudibondă ori maniheistă, nu arată cu degetul şi nu pune la colţ pe nimeni : în filmul său nu contestă nicio formă de iubire, dimpotrivă, păstrându-i originea sacră, îi atribuie mai multe forme, ilustrând două ipostaze diametral opuse, ca o eternă comparație între poezie şi proză.

Pentru că România rămăsese restantă cu un film care ar fi trebuit să fie derulat în prima zi a festivalului, s-a prezentat astăzi, cu filmul TERAPIE CU FINAL FERICIT, în regia lui Emilian Urse. La stațiunea Băile Herculane, din 1995, regizorul prezintă o Românie săracă, murdară și needucată. Din când în când, în cadru apare câte o doamnă nemulțumită, o nostalgică a vechiului regim politic, regretandu-l pe «împuşcatul» ( Nicolae Ceauşescu) sau câte un domn revoltat de nivel de trai inacceptabil, proclamând cu năduf : « Era mai bine înainte !… ». Finalul fericit este constituit de construirea unui bazin decent în care oamenii se pot scălda ca să se vindece de dureri. În mod spectaculos, cu ajutorul donațiilor și al voluntarilor, bazinul este construit în doar cinci zile, spre entuziasmul turiștilor români. Filmul se încheie cu o slujbă religioasă, în semn de mulțumire pentru o asemenea realizare.

Si Suedia a impresionat prin creațiile cinematografice prezentate. Acestea au fost: BYSSAN LULL de Peter Almén, FLIRT de Isabelle Kägström (un film despre dragostea de viață, mai presus decât toate, mai presus de erotism), LINGERING de Jimi Wall Peterson, INCIDENT de Kevin Söderlund, Miles Lembke, Joel Durberg, Timothy Reid, Svante Löfgren, IVY VIGILANTE de Natalie Hallman, DISTURBANCE de Jenny H. Tärning, Nathalie Rosén (film care s-a remarcat prin calitatea foarte bună a cadrelor) și A SMALL ESCAPE de David Sandell. Filmul IVY VIGILANTE are ca protagonist o femeie al cărei caracter puternic, demn și totodată nonconformist ne trimite cu gândul la personajele feminine ale lui Tarantino, asemănare care, evident, reprezintă un criteriu ce atestă calitatea acestei creaţii.

Ziua s-a încheiat frumos, cu filmele Republicii Cehă: MÁRINKA de Lukáš Janičic, EASTER IN QUIT de Miroslav Trudič, A NICE CUP OF COFFEE de Pavlina Taubingerová, MAGICIAN de MuDr. Bohumir Novák, MY DEARS de Patrik Ulrich și THE CZECH DESTINY EIGHTS de Kolekti v ČVU.

Astfel s-a desfășurat şi cea de-a patra zi a Festivalului de Film UNICA. Cu fiecare zi care trece, suntem părtași la scrierea unei povești unice, compusă din sutele de imagini şi sunete ce se derulează pe ecranul cinematografului. Ne sustragem, astfel, curgerii timpului şi suntem proiectaţi într-o « altă realitate », o lume magică, ce reuneşte abstractul şi concretul, feericul şi mundanul, poezia pură şi proza cea mai întunecată, mai amară.

Ileana Boteanu and Andreea Petrovici
Photos taken by Magda Odobescu
The Tuesday Chronicle

Tuesday, August 23, was the fourth day of the UNICA Film Festival. The films started at 9:30. After the trip the day before, the participants felt refreshed and the seventh art once again shone on the screen of Cinema “Modern" Suceava. Movies made in Ukraine, South Korea, Russia, Macedonia, Poland, Romania, Sweden and the Czech Republic were played in the cinema hall, enchanting the public, as usual.

Ukraine broke the ice with INEBRIATION by Anton Iakovenko. Then there followed: THE SHOT by Andrey Bogun, FOOTRINTS IN THE SAND by Aleksandra Matiyash, ESTRANGED RELATIVES by Sergey Anashkin and WHERE DO YOU COME FROM, YOU HORDE OF OMINOUS BIRDS? by Anzhela Bogachenko & Vladius Monk. The last film presented by Ukraine, THANKS, MAMA by Aleksander Koreshkov & Mariia Terebus, is a humorous one. It shows how, even after her death, a mother does not hesitate to interfere when in comes to her son’s choosing a bride for himself. All women get frightened and run away from the haunted apartment, but eventually, the son and his mother find a brave lady, who turns out to be "the one".

The following country in the programme, South Korea, came with two samples of the classic Asian style: THE FLOWER GARLANDS OF THE INFINITELY EXPANDING GREAT LAW by Younguee Yoo and A THIRD PARTY by Jung-Gon Lee.

The day continued with Macedonia. The black-and-white shots and the ones filmed “from the back" are the dominating features of the Macedonian movies, JANUARY OVER TETOVO by Ana Andonova and DEEP by Batuhan Ibrahim. FACES by Hanis Bagashov and 100 YEARS AFTER by Petre Chapovski are movies belonging to the beautiful side of life, full of moral values cherished by humankind.

From the same cultural space that was home to the famous Andrei Tarkovski and Aleksei German, the Russian producers could not but be high class. They brought on screen a variety of themes and perspectives, managing to captivate the movie goers. The titles of the films are : YOUNG BALLERINA by Helen Yarygina, FINNISH KNIFE, PERSIAN LILAC by Raul Geydarov, Alina Chebotareva, Daniil Beltiukov, SAMOVAR by Andrey Gladkikh, SIC TRANSIT GLORIA MUNDI by Polina Pavlova, VANDALS TRIBE by Sergey Shutyy (a strong warning for those who destroy street monuments) and GAMBIT by Yakov Smorgonskiy. The film GAMBIT proved to be a masterpiece, an animated philosophy. The chess board becomes a battle field between the white chessmen and the black chessmen. When the cowardly king swaps identities with a pawn, the men in the entire kingdom become pawns too. This sort of equality, of controlled mediocrity, is in fact a political innuendo, stopped just in time, as it turns out that the whole action was only a dream of the king. The final shot of the film shows us a person’s hand taking the king and placing it on the chessboard, thus making it an insignificant piece, a no one (a reminder that we are all governed by the « Almighty Director »).

Poland was next on the list of participants, presenting the films BIRTHDAY by Michael Toczek and TRAVELLING by Karolina Zaleszczuk. BIRTHDAY is the story of a little boy who is in love with an older girl. Under this pretext, the story delineates the contrast between sublime love, characteristic of young innocent age, and the perverted mentality of maturity, stained by instinct. However, the author does not have a coy or Manicheist approach, he does not point fingers and does not punish anyone : in his film, he does not protest against any type of love ; on the contrary, he maintains love’s sacred origin, giving it different shapes ; he illustrates two opposed points of view, like an eternal comparison between poetry and prose.

Romania also presented a film on Tuesday, one that should have been played on the first day of the festival : GROUP THERAPY WITH A HAPPY ENDING, directed by Emilian Urse. Set in Băile Herculane resort, in 1995, the film shows us a poor, dirty and uneducated Romania. Now and again, there’s a scene with an indignant lady, lamenting the former political regime of Nicolae Ceauşescu, or another scene with a gentleman equally revolted, criticizing the actual standard of living, and declaring morosely that « We lived better before… » The happy ending is ensured by the construction of a modern pool where people visiting the resort can have soothing baths in order to be cured of diseases. Unbelievably, with the help of donations and of volunteers, the pool is built in only five days, much to the enthusiasm of the tourists. The film ends with a religious service to thank God for such an accomplishment.

Another country to impress through its cinematograpic creations was Sweden. It showcased : BYSSAN LULL by Peter Almén, FLIRT by Isabelle Kägström (a film which is, above all, about the love of life), LINGERING by Jimi Vall Peterson, INCURSION by Kevin Söderlund, Miles Lembke, Joel Durberg, Timothy Reid, Svante Löfgren, IVY VIGILANTE by Natalie Hallman, DISTURBANCE by Jenny H. Tärning, Nathalie Rosén (where remarkable is especially the quality of the shots) and A SMALL ESCAPE by David Sandell. The production IVY VIGILANTE has as a protagonist a woman whose strong character, dignified and non-conformist, reminds the viewer of Tarantino’s feminine characters, simile which is certainly a criterion for its quality.

The films of the Czech Republic beautifully concluded this fourth day of the festival. They are : MÁRINKA by Lukáš Janičic, EASTER IN QUIT by Miroslav Trudič, A NICE CUP OF COFFEE by Pavlina Taubingerová, MAGICIAN by Mudr. Bohumir Novák, MY DEARS by Patrik Ulrich and THE CZECH DESTINY EIGHTS by Kolektiv ČVU.

Such was the unfolding of yet another chapter of the UNICA Film Festival. Each day that passes we become part of a unique story, made up of the hundreds and hundreds of images and sounds chasing each other on the cinema screen. We forget about the passing of time and find ourselves projected into another reality, a magical world that unites the concrete and the abstract, the dream and the mundane, the pure poetry and the darkest of proses.

Ileana Boteanu and Andreea Petrovici
Translated by Nicoleta Andron
Photos taken by Magda Odobescu
Mardi, la Quatrieme Journee du Festival

Mardi, le 23 août, à 9.30, a commencé la quatrième journée du festival de Film UNICA. Après le voyage de la veille, les participants sont revenus et le septième art a encore une fois brillé au cinéma Matei Vișniec de Suceava. Les films des pays tels que Ukraine, Corée du Suède, Russie, Macédoine, Pologne, Roumanie, Suède, Tchéquie ont roulé au grand plaisir des spectateurs.

L’Ukraine a brisé la glace avec la série de films INEBRIATION de Anton Iakovenko. Après cela c’était THE SHOT de Andrey Bogun, FOOTRINTS IN THE SAND de Aleksandra Matiyash, ESTRANGED RELATIVES de Sergey Anashkin et WHERE DO YOU COME FROM, YOU HORDE OF OMINOUS BIRDS? de Anzhela Bogachenko & Vladius Monk.

Le dernier film présenté par Ukraine, THANKS, MAMA de Aleksander Koreshkov & Mariia Terebus a mis fin à la présentation sur une note amusante. Dans le film, ni après sa mort, la mère ne cesse de s’impliquer dans le choix de son fils, choix concernant la femme aimée. Si toutes les femmes e’enfuient éfarouchées de l’appartement hanté par l’esprit de la mère, finalement la mère et le fils trouvent une femme courageuse qui sera acceptée.

La Corée du Sud a présenté deux exemples du style classique asiatique: THE FLOWER GARLANDS OF THE INFINITELY EXPANDING GREAT LAW de Younguee Yoo et A THIRD PARTY de Jung-Gon Lee.

La liste des pays a continué avec la Macédoine. Les images en noir et blanc et les cadres « par derrière » ont constitué des traits spécifiques pour les films macédoniens JANUARY OVER TETOVO de Ana Andonova DEEP de Batuhan Ibrahim.

Issus d’un monde plein de beauté et caractérisé par de hautes valeurs humaines ont été les films FACES de Hanis Bagashov et APRES 100 ANS de Petre Chapovski.

Venus du même espace culturel comme Andrei Tarkovski și Aleksei German, les régisseurs russes ne pouvaient pas nous décevoir. Ils ont présenté des films tels : YOUNG BALLERINA de Helen Yarygina, FINNISH KNIFE, PERSIAN LILAC de Raul Geydarov, Alina Chebotareva, Daniil Beltiukov, SAMOVAR de Andrey Gladkikh, SIC TRANSIT GLORIA MUNDI de Polina Pavlova, VANDALS TRIBE de Sergey Shutyy (un avertissement visant la destruction des monuments de la rue abimés par les touristes) et GAMBIT de Yakov Smorgonskiy.

Le film GAMBIT s’est avéré un véritable chef d’œuvre, une philosophie animée. L’échiquier devient le champ de bataille entre les pions noirs et blancs ; après l’échange d’identité entre le roi, qui s’est avéré être lâche, avec un pion, le royaume sera transformé en pions. Ce type d’égalité, de médiocrité contrôlée devient une allusion politique, interrompue à temps, car tout ça n’a été que le rêve du roi. Le film se clôt sur l’image d’une main humaine (comme celle du « Grand Régisseur » qui gouverne tout) qui attrape le roi et, en le mettant sur l’échiquier, celui-ci devient une pièce quelconque, sans importance.

La Pologne a présenté les films BIRTHDAY de Michael Toczek et TRAVELLING de Karolina Zaleszczuk. BIRTHDAY est l’histoire d’un petit garçon, Anték, tombé amoureux d’une fille plus âgée que lui. Sous ce prétexte se dessine le contraste entre l’amour sublime, l’apanage de l’innocence et la mentalité pervertie, maculée par l’instinct, de l’âge mûr. L’auteur n’a pas une attitude pudibonde ni manichéiste, il ne montre du doigt et ne blâme personne. Dans son film il ne conteste aucune forme d’amour, bien au contraire, il lui préserve le côté sacralisé, en lui attribuant plusieurs formes et illustrant deux attitudes opposées, comme l’éternelle comparaison entre la poésie et la prose.

La Roumanie avait encore un film à présenter et alors, celui-ci a roulé aujourd’hui ; il s’agit du film THERAPIE AVEC FIN HEUREUSE, réalisé par Emilian Urse. A la station balnéaire Băile Herculane, en 1995, le régisseur présente une Roumanie pauvre, insalubre et mal éduquée. De temps en temps apparaissait une dame mécontente nostalgique de l’ancien régime regrettant le « fusillé » (Nicolae Ceauşescu) ou un monsieur révolté contre le niveau de vie inacceptable, proclamant irrité « c’était mieux avant!… ». La fin heureuse réside dans la construction d’un bassin où les gens peuvent se baigner pour guérir leurs maladies. A leur grande surprise, à l’aide des dons et des bénévoles, le bassin est construit en 5 jours seulement. Le film se clôt sur l’image de la messe donnée en signe de gratitude pour un tel accomplissement.

La Suède a impressionné le public avec ses créations cinématographiques, BYSSAN LULL de Peter Almén, FLIRT de Isabelle Kägström (un film sur l’amour pour la vie par-dessus tout, même l’érotisme), LINGERING de Jimi Wall Peterson, INCIDENT de Kevin Söderlund, Miles Lembke, Joel Durberg, Timothy Reid, Svante Löfgren, IVY VIGILANTE de Natalie Hallman, DISTURBANCE de Jenny H. Tärning, Nathalie Rosén (film remarqué par la haute qualité de ses cadres) et A SMALL ESCAPE de David Sandell.

Le film IVY VIGILANTE a, en tant que protagoniste, une femme dont le fort caractère, digne et non-conformiste à la fois, fait penser aux personnages féminins de Tarantino et démontre, en même temps, le haut niveau de cette création cinématographique.

Les bons films de la Tchéquie ont clôturé la journée : MÁRINKA de Lukáš Janičic, EASTER IN QUIT de Miroslav Trudič, A NICE CUP OF COFFEE de Pavlina Taubingerová, MAGICIAN de MuDr. Bohumir Novák, MY DEARS de Patrik Ulrich et THE CZECH DESTINY EIGHTS de Kolekti v ČVU.

La quatrième journée du Festival de Film UNICA est finie. Avec chaque jour qui passe nous devenons les témoins d’une histoire unique, composée de centaines d’images et de sons qui apparaissent sur l’écran du cinéma. Nous réussissons, ainsi, à nous soustraire au temps qui passe et nous sommes projetés dans une autre réalité, un monde magique qui réunit l’abstrait et le concret, le féerique et le tellurique, la pure poésie et la prose la plus sombre et amère.

Ileana Boteanu and Andreea Petrovici
Translated by Petronela Munteanu
Photos taken by Magda Odobescu
Dienstag, den 23 August 2016

Am Dienstag, um 9 Uhr haben die Filmforführungen des Festivals UNICA angefanen. Nach der schönen Reise von gestern sind die Teilnehmer mit neuer Kraft zurückgekommen. Die Forführungen haben im Kino "Matei Visniec" aus Suceava stattgefunden. Die Filmen aus Ukraine, Südkorea , Rusland, Makedonien, Polen, Romänien, Sweden die Tschechische Republik haben der Reihe nach die Zuschauer begeistert.

Ukraine hat mit dem Film INEBRIATION von Anton Iakovenko das Eis gebrochen .Die anderen Filme waren: THE SHOTvon Andrey Bogun, FOOTRINTS IN THE SAND von Aleksandra Matiyash, ESTRANGED RELATIVES von Sergey Anashkin und WHERE DO YOU COME FROM, YOU HORDE OF OMINOUS BIRDS? von Anzhela Bogachenko & Vladius Monk. Der letzte Film , THANKS, MAMA von Aleksander Koreshkov & Mariia Terebus hat die Filmvorstellungen mit Humor beentet. Auch nach ihrem Tod beeinflußt eine Mutter das Leben seines Sohnes. Sie entscheidet mit wem er heiraten sollte.

Südkorea mit den Filmen THE FLOWER GARLANDS OF THE INFINITELY EXPANDING GREAT LAW von Younguee Yoo und A THIRD PARTY von Jung-Gon Lee. bringt etwas aus dem asiatischen Stil.

Dann ist Makedonien dran gekommen. Die Filmen weiß schwarz und die Rahmen "par derriere" waren die Eigenschaften der Filmen JANUARY OVER TETOVO von Ana Andonova und DEEP von Batuhan Ibrahim. Die schöne Seite mit moralischen Werte waren die Filmen FACES von Hanis Bagashov und Nach 100 Jahren von Petre Chapovski.

Aus demselben Kulturraum waren auch die berühmten rusischen Regisseuren Andrei Tarkovski und Aleksei German. Rusland hat eine Varietät von Themen und Perspektiven. Die folgenden Filmen wurden angeschaut: YOUNG BALLERINA von Helen Yarygina, FINNISH KNIFE, PERSIAN LILAC von Raul Geydarov, Alina Chebotareva, Daniil Beltiukov , SAMOVAR von Andrey Gladkikh, SIC TRANSIT GLORIA MUNDI von Polina Pavlova, VANDALS TRIBE von Sergey Shutyy. (ein Alarmsignal für die Touristen, die die Denkmäler im Laufe der Zeit zerstört haben.) Der Film GAMBIT war eine belebende Philosophie: Das Schachbrett wird eine Schlacht-Front zwischen den weißen und den schwarzen Steinen und die ganze Handlung war nur ein Traum des Königs.

Polen war das nächste Land, das die Filmen BIRTHDAY von Michael Toczek und TRAVELLING von Karolina Zaleszczuk vorgestellt hat. BIRTHDAY ist die Geschichte eines Jungen, der in ein älteres Mädchen verliebt ist. Daraus entsteht der Kontrast zwischen der unschuldigen Liebe und der pervertierte Mentalität der Erwachsener. Aber für den Autor ist niemand schuld daran. Er ist auf keinen Fall gegen der Liebe. Im Gegenteil: er behalt ihre heilige Herkunft, er gibt der Liebe mehrere Formen und schildert zwei verschidene Situationen, als eine ewige Komparation zwischen Gedicht und Prosa.

Rumänien sollte im ersten Tag des Festivals einen Film vorstellen, aber sie hat erst heute den Filn TERAPIE CU FINAL FERICIT (THERAPIE MIT HAPPY END) von Emilian Urse dargestellt. Die Handlung findet im 1995 im Kurort Baile Herculane statt. Der Regisseur zeigt Rumänien als ein armes, schmutziges und unerziehendes Lannd. Ab und zu erscheint eine unzufriedene Frau, die Sehnsucht nach der alten politischen Regime hat. Sie bedauert der ehemalige Präsident Nicolae Ceausescu. Nach kurzer Zeit kommt ein Mann, der sich über das unannehmbare Lebensniveau beklagt : « Es war besser früher » Am Ende wird ein Schwimmbad gebaut, wo die Menschen baden können und so werden sie geheilt. Mit Hilfe von Freiwilligen und den Spenden wird das Schwimmbad nur in fünf Tage wie ein Wunder gebaut. Der Film beendet mit einer heiligen Messe als Dank für diese Verwirklichung.

Auch die Schweden hat mit seinen Filmforführungen sehr beeindruckt. Sie waren: BYSSAN LULL von Peter Almén, FLIRT von Isabelle Kägström ( Ein Film über die Lebensliebe), LINGERING von Jimi Wall Peterson, INCIDENT von Kevin Söderlund, Miles Lembke, Joel Durberg, Timothy Reid, Svante Löfgren, IVY VIGILANTE dvon Natalie Hallman, DISTURBANCE von Jenny H. Tärning, Nathalie Rosén (Die Rahmen waren sehr gut) und A SMALL ESCAPE von David Sandell. Der Film IVY VIGILANTE hat im Mittelpunkt eine Frau mit einem sehr starken Charakter, so wie die Gestalten von Tarantino.

Der Tag hatte ein schönes Ende mit den Filmen aus der Tschechische Republik: MÁRINKA von Lukáš Janičic, EASTER IN QUIT von Miroslav Trudič, A NICE CUP OF COFFEE von Pavlina Taubingerová, MAGICIAN von MuDr. Bohumir Novák, MY DEARS von Patrik Ulrich und THE CZECH DESTINY EIGHTS von Kolekti v ČVU.

Der vierte Tag ist also zu Ende. Wir haben den Eindruck, dass wir jeden Tag eine einzige Geschichte schreiben, die aus Töne und Bilder besteht . Wir sind in einer anderer Wirklichkeit>> , eine magische Welt , die das Abstraktum und Konkretum, das reine Gedicht und die dunkle, biterre Prosa zusammenbindet.

Ileana Boteanu and Andreea Petrovici
Translated by Teodora Ramona Greciuc
Photos taken by Magda Odobescu

All Day Trip

Day Three

Day Two

Day One

Preparation